För lärare

Varför gå på teater med skolan?

Backa Teater och den unga publiken.

Backa Teater gör scenkonst för barn och ungdomar för att det är viktigt. Barn och unga har rätt att möta högkvalitativ konst som tar deras verklighet och frågor på allvar. Backa Teater spelar föreställningar dagtid för grundskola och gymnasiet. Detta för att vi anser att det är viktigt att alla oavsett bakgrund skall få möjligheten att möta konsten.

Till skillnad från skolboksvetande släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i våra kunskaper. Konsten berättar gärna konkret och sinnligt och visar istället för att argumentera, frågar hellre än ger bestämda svar.

Skolan och den radikala estetiken – Magnus Persson och Jan Thavenius, Malmö Högskola 2004

Konst i alla dess former har en unik roll i samhället. Konst har förmågan att sätta vår samtid under lupp och syna människans livsvillkor ur olika perspektiv. Konst har förmågan att ställa de svåraste frågorna och visa de ömmaste känslorna. Konst får dig att växa som människa och öppnar upp för förståelse för andra och dig själv. Konsten stärker din empatiska förmåga och bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

LGR11 – Skolverket.se

Konst väcker nyfikenhet, frågor och tankar om de stora existentiella frågorna oavsett hur ung eller gammal du är.

På Backa Teater får barn och ungdomar möjlighet att möta scenkonst tillsammans med andra barn och ungdomar från andra områden och med olika erfarenheter. Vi arbetar nära vår barn och ungdomspublik med referensgrupper och provpublik från den målgrupp vi skall spela för.

Backa Teater har en särskild avdelning för vår skolpublik. Vi arbetar för att just ert möte med konsten skall bli så bra som möjligt. Har du frågor och önskemål så hör gärna av er!

Varmt välkomna till Backa Teater!
Erika Isaksson, informatör

Lärarvisningar

Information om kommande förhandsvisningar för lärare.

Lärarmaterial

Fördjupningsmaterial och förslag på ingångar i samband med att ni ser en föreställning på Backa Teater med skolan.

Skapande skola

Är du intresserad av att diskutera idéer om ett Skapande skola-projekt med Backa Teater? Klicka här.

Skolombud

Om du arbetar inom skolan kan du vara skolombud hos Backa Teater. Det betyder att du får information om våra uppsättningar och möjlighet att förhandsboka biljetter till elever innan de släpps till allmän försäljning. Klicka här för mer information om att vara skolombud.