FORTBILDNING I SCENKONSTANALYS

LÄRARKURSER

Lärare ser på scenkonst

Grejen med konst är att det inte finns något facit.
Kurs i att se och analysera scenkonst. Inspireras tillsammans med dina kollegor!

Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag.
I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst tillsamman.
Göteborgs stad har som budgetmål att alla elever i grundskolan ska erbjudas ett scenkonstbesök per läsår. Samtidigt vittnar många pedagoger om att de känner sig osäkra inför hur de ska ta sig an ett eftersamtal.

Backa Teater arrangerar nu tillsammans med Kulturförvaltningen Göteborgs Stad två olika fortbildningar för lärare i grundskolan och gymnasiet.

KORTKURS

Med hjälp av några enkla nycklar och en konkret samtalsmodell ges här en kort introduktion till möjligheterna med att se en föreställning tillsammans och att prata om den efteråt.
Kursledare: Anna Berg, dramaturg och Erika Isaksson, informatör

Detta är en kostnadsfri heldagskurs som ges vid ytterligare ett tillfälle under hösten 2018.
Tisdagen den 30 oktober kl. 10 - 16

Anmäla er här!

FÖRDJUPNINGSKURS

Mellan september 2018 till mars 2019 annordnas en kvällskurs på sammanlagt 7 träffar där du förutom föreläsningar får möjlighet att tillsammans med de andra kursdeltagarna se scenkonst med medföljande analys. Kursträffarna sker en gång i månaden.
Kursledare: Anna Berg, dramaturg och Erika Isaksson, informatör

UPPLÄGG
ons 19 sep kl. 18.30 - obs datumet har redan passerat
Seminarium: Konst & Analys
Hur kan läroplanen och barn och ungdomars möte med konst kombineras? Vi får en introduktion till läroplanen och begreppet konst samt ges en teoretisk genomgång av en konstanalysmodell.

ons 10 okt kl. 18.30
Workshop: Analysera mera
Med grunderna i den tidigare introduktionen testar vi analys i praktiken.

ons 7 nov kl. 18.30
Föreställning & analys
Vi ser en scenkonstföreställning tillsammans och analyserar efteråt.

ons 12 dec kl. 18.30
Föreställning & analys
Vi ser en scenkonstföreställning tillsammans och analyserar efteråt.

tors 17 jan (tid kommer)
Film & analys
I sammarbete med Lilla filmfestivalen och Skolbio introduceras vi i filmanalys.

Ons 6 feb kl. 18.30
Föreställning & analys
Vi ser en scenkonstföreställning tillsammans och analyserar efteråt.

Ons 6 mars kl. 18.30
Seminarium: Det kollektiva konstverket
Vi avslutar kursen med ett besök bakom kulissen. Vi möter personerna bakom scen och får en djupare insikt i ljus, ljud, mask, scenografi och text.

Pris: 450 kr
Antal kurstillfällen: 6
Kursdag: onsdagar/torsdagar kl. 18.30 september 2018 - mars 2019

Anmäl er här!

Lärarkurserna vänder sig till personal inom grund och gymnasieskola i Göteborgs kommun (kommunal och fri). Är du som lärare intresserad men arbetar utanför Göteborg, hör av dig till erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se för eventuell köplats.

Bengt Randén om kursen

Backa Teater och Kulturförvaltningen ger oss nycklar och verktyg

Läs mer om Bengt randéns tankar här

Idag, när utbudet för ungdomar är större än någonsin och de flesta lever i digitala världar som vi inte ens i de vildaste drömmar hade kunnat föreställa oss, tror jag att scenkonsten paradoxalt nog är ännu viktigare.