När blev svensken svensk?

Med Henrik Arnstad, Marie Demker, Dick Harrison och Ann-Judith Rabenschlag. Före 1800-talet var det nationella identitetstänkandet obefintligt i Europa. Om vi ändå tänker oss någon sorts svenskhet under 1300-talet eller 1600-talet, skulle vi känna igen den? Och varför tycks socialdarwinistiskt orienterad nationalism återigen sätta agendor i samhällsdebatten, trots att historiens senaste hundra år är överlastade av övergrepp och barbari utförda i dess namn?

Tid och plats: Studion kl 19-21.

Obs! Om det finns lediga platser släpper vi in "på dörren".

Om de medverkande:

Henrik Arnstad är historiker och författare till populärvetenskapliga böcker om historia, däribland den uppmärksammade Älskade fascism – de svartbruna rörelsernas ideologi och historia. Tillsammans med Ola Larsmo producerar han En svensk tiger – en podcast om modern historia samt undervisar på olika medieutbildningar.

Marie Demker är samhällsdebattör, professor i statsvetenskap och dekan på humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hon medverkar regelbundet i media som skribent och kommentator till aktuella politiska skeenden inbegripet religion och politik, nationalism och främlingsfientlighet. Aktuell med Sverige åt svenskarna. Motstånd och mobilisering mot invandring och invandrare i Sverige.

Dick Harrison är författare och professor i historia med medeltiden och modern historia som huvudområden. Huvudredaktör för standardverket Sveriges historia i åtta band och författare till ett omfattande antal böcker däribland Slaveri från forntid till nutid i 3 band. Aktuell med en biografi om Tage Erlander. Mottagare av bl.a. Augustpriset, Årets bok om Sveriges historia, samt Hertig Karls pris som är Sveriges största historikerpris.

Ann-Judith Rabenschlag är fil.dr. i historia med fokus på bland annat modern politisk historia. Med pågående forskningsprojekt om västerländsk identitet och hur den skapas i ett samspel med motbegrepp och påstådda fiender mot Västvärlden och dess värderingar, i den offentliga debatten exempelvis Ryssland och islam.

Temat för årets samtalsserie är Svenskhet, precis som för teateråret i sin helhet. Vi bjuder in till möten som får ta tid. Samtalsledare och programansvariga är Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke.

Samtal
Pris
Fri entré men du behöver biljett