Om oss

Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar.

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd. Verksamheten omsätter ca 161 Mkr/år (2014) och har för närvarande ca 128 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal visstidsanställda.

Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater på Lindholmen.

Vårt mål är att erbjuda invånarna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen högkvalitativ dramatisk teater. Teatern ska engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke.

Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna och nyskrivna pjäser. Vi har formulerat fyra konkreta mål:

  • Att utforska och tolka samtiden
  • Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet
  • Att tilltala en ung publik
  • Att behålla den trogna publiken