om oss

Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar.

Teatern ska engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke.

Vi erbjuder invånarna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen högkvalitativ dramatisk teater.

Våra mål

Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna och nyskrivna pjäser. Vi har formulerat fyra konkreta mål:

  • Att utforska och tolka samtiden
  • Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet
  • Att tilltala en ung publik
  • Att behålla den trogna publiken

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd. Vi är en del av Göteborgs Stadshus AB.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm. Se styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

Verksamheten omsätter ca 168 Mkr/år (2015) och har för närvarande ca 170 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal visstidsanställda. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater på Lindholmen.

Årsredovisningar