Scenkonstkritiken

Genom digitaliseringen av medierna har scenkonstkritiken förändrats. Har media på så vis fått större betydelse för scenkonsten? Går teknikutvecklingen – det är vi rätt många som hoppas – ständigt framåt? I ena vågskålen de krympande redaktionerna på papperstidningarna, avsaknaden av redaktionell fördjupning, i den andra en enorm klottervägg med obegränsat utrymme där det klickas och delas och där texter och samtal kan svälla och växa och där förut svåråtkomliga källor och referenser kan göras tillgängliga för alla. Med en avstannad klick-debatt i minnet, vill Teaterrummet ta nya tag – och diskutera kritik!

Det är för viktigt att låta bli

I september 2013 startades en naminsamling, en protest mot Dagens Nyheters Scenhöstbilaga. De som skrev under var scenkonstnärer, forskare, författare.Så vad var det som stod på spel? Vi bjöd in Astrid Menasanch Tobieson till Teaterrummet för att få veta mer.

Tankar om kritik 2014

Hynek Pallas reflekterar över sin roll som kritiker i ett skrattande publikhav