Dramatikers dagbok

2008 var året när dramatikern Lars Norén lät publicera första delen av En dramatikers dagbok, 1680 tätskrivna sidor, en slags djävulsk medvetandefresk. Teaterrummet låter sig gärna inspireras och hoppas framöver kunna presentera fler dramatikers dagböcker...

En dramatikers dagbok

Teaterrummet bad författaren/dramatikern Mirja Unge att berätta om några dagar – mitt under arbetet med pjäsen Johanna, som hade premiär på Dramaten hösten 2014.