Armslängds avstånd

Vi bad GUGGE SANDSTRÖM tolka det kulturpolitiska begreppet: ARMSLÄNGDS AVSTÅND

ARMSLÄNGDS AVSTÅND

”Armslängds avstånd” är det ömsesidiga respektavståndet mellan politiker/tjänstemän och konstnären. Konstnärens avstånd är dock kortare då det omfattar den uråldriga rätten att konstnären alltid tillåts bita den hand som föder hen.

Gugge Sandström