Vill du veta mer om Lika för lika? Då har du chansen nu! Den 9 nov erbjuder vi en introduktion till pjäsen och det är dramaturgen Sisela Lindblom håller i trådarna. Tid: 18.30. Samling i biljettkassan strax innan 18.30.

Introt pågår cirka 20 minuter. Vamt välkomna!