Dresden 1934. Så börjar denna berättelse där husets öde vävs samman med familjens historia. En släktsaga som startar i gryningen av andra världskriget och slutar strax efter Berlinmurens fall.

Huset blir centrum för tre generationers kvinnor och deras hemligheter, skuldkänslor och drömmar. Med Stenen har Marius von Mayenburg skrivit en oerhört raffinerad och spännande berättelse som ställer frågorna: Vem äger rätten till ett land? Vem äger rätten till en plats? Vems historia är sann?
Mayenburg är en av Tysklands främsta dramatiker. 2001 gavs hans pjäs Eldansikte på Göteborgs Stadsteater. För regi står Mattias Nordkvist.