Ledning

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda aktiebolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm.

Björn Sandmark tillträder som VD den 1 okt 2014. Tillförordnad VD fram tills dess är Sture Carlsson.

Konstnärlig ledare för scenerna vid Götaplatsen är Anna Takanen och Mattias Andersson är konstnärlig ledare för Backa Teater.

VD

Sture Carlsson
VD fram till 30 sep 2014
031- 708 70 12
sture.carlsson@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark
Tillträder som VD 1 okt 2014
031- 708 70 12
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Konstnärlig ledning

Anna Takanen
Konstnärlig ledare för scenerna på Götaplatsen
031- 708 70 12
anna.takanen@stadsteatern.goteborg.se

Mattias Andersson
Konstnärlig ledare för Backa teater
031- 708 71 51
mattias.andersson@stadsteatern.goteborg.se

Avdelningschefer

Björn Lengstrand

Produktionsteknisk chef
031-708 70 07
bjorn.lengstrand@stadsteatern.goteborg.se

Göran Henning
Föreställningsteknisk chef
031-708 70 17
goran.henning@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn
Marknadschef
031- 708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Maria Cedmert
Ekonomichef
031-708 70 19
maria.cedmert@stadsteatern.goteborg.se

Marianne Skoglund
Personalchef
031-708 70 13
marianne.skoglund@stadsteatern.goteborg.se

Marie Svensson
Producent
031-708 70 15
marie.svensson@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Olsson Brookes
Producent
031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Håkan Westesson
Producent
031-708 70 34
hakan.westesson@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny
Producent Backa Teater
031-708 71 61
lisa.nowotny(at)stadsteatern.goteborg.se

Sven Ove Fransson
Teknisk chef Backa Teater
031-708 71 52
svenove.fransson@stadsteatern.goteborg.se

Nils-Erik Nilsson
Restaurangchef
031-708 70 90
nils.nilsson@stadsteatern.goteborg.se