Ledning

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda aktiebolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm.

Björn Sandmark tillträdde som VD den 1 okt 2014.

Konstnärlig ledare för scenerna vid Götaplatsen är Pontus Stenshäll och Mattias Andersson är konstnärlig ledare för Backa Teater.

VD

Björn Sandmark
031- 708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Helena Berntsson
Ledningsassistent
031- 708 70 02
helena.berntsson@stadsteatern.goteborg.se

Konstnärlig ledning

Pontus Stenshäll
Konstnärlig ledare för scenerna på Götaplatsen
031- 708 75 80 
pontus.stenshall@stadsteatern.goteborg.se

Mattias Andersson
Konstnärlig ledare för Backa teater
031- 708 71 51
mattias.andersson@stadsteatern.goteborg.se

Avdelningschefer

Björn Lengstrand
Produktionsteknisk chef
031-708 70 07
bjorn.lengstrand@stadsteatern.goteborg.se

Göran Henning
Föreställningsteknisk chef
031-708 70 17
goran.henning@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn
Marknadschef
031- 708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Maria Cedmert
Ekonomichef
031-708 70 19
maria.cedmert@stadsteatern.goteborg.se

Malena Steingrüber
Personalchef
031-708 70 13
malena.steingruber@stadsteatern.goteborg.se

Marie Svensson
Producent
031-708 70 15
marie.svensson@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Olsson Brookes
Producent
031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Håkan Westesson
Producent
031-708 70 34
hakan.westesson@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny
Producent Backa Teater
031-708 71 61
lisa.nowotny(at)stadsteatern.goteborg.se

Sven Ove Fransson
Teknisk chef Backa Teater
031-708 71 52
svenove.fransson@stadsteatern.goteborg.se

Nils-Erik Nilsson
Restaurangchef
031-708 70 90
nils.nilsson@stadsteatern.goteborg.se