Ledning

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda aktiebolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm.

Ronnie Hallgren har avgått som VD och Teaterchef på Göteborgs Stadsteater och har tillträtt som VD på GöteborgsOperan i augusti 2014. Han efterträds av Björn Sandmark den 1 okt 2014. Tillförordnad VD fram tills dess är Sture Carlsson.

Konstnärlig ledare för scenerna vid Götaplatsen är Anna Takanen och Mattias Andersson är konstnärlig ledare för Backa Teater.

Avdelningschefer

Sture Carlsson
Tillförordnad Verkställande direktör/Teaterchef
031- 708 70 12
sture.carlsson@stadsteatern.goteborg.se

Anna Takanen
Konstnärlig ledare för scenerna på Götaplatsen
031- 708 70 12
anna.takanen@stadsteatern.goteborg.se

Mattias Andersson
Konstnärlig ledare för Backa teater
031- 708 71 51
mattias.andersson@stadsteatern.goteborg.se

Björn Lengstrand
Produktionsteknisk chef
031-708 70 07
bjorn.lengstrand@stadsteatern.goteborg.se

Göran Henning
Föreställningsteknisk chef
031-708 70 17
goran.henning@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn
Marknadschef
031- 708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Maria Cedmert
Ekonomichef
031-708 70 19
maria.cedmert@stadsteatern.goteborg.se

Marianne Skoglund
Personalchef
031-708 70 13
marianne.skoglund@stadsteatern.goteborg.se

Marie Svensson
Producent
031-708 70 15
marie.svensson@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Olsson Brookes
Producent
031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Håkan Westesson
Producent
031-708 70 34
hakan.westesson@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny
Producent Backa Teater
031-708 71 61
lisa.nowotny(at)stadsteatern.goteborg.se

Sven Ove Fransson
Teknisk chef Backa Teater
031-708 71 52
svenove.fransson@stadsteatern.goteborg.se

Nils-Erik Nilsson
Restaurangchef
031-708 70 90
nils.nilsson@stadsteatern.goteborg.se