Göteborgs Stadsteaters Audioguider

Vi har audioguider, inspelade introduktioner, till utvalda teaterföreställningar under spelåret. Dessa finner du dels nedan, dels på respektive pjässida. Det finns en textversion av varje introduktion.

Dom blinda

Lyssna på inspelad version av fördjupning nedan:

Läs textversion fördjupning Dom blinda.

Motherdog

Lyssna på inspelad version nedan:

Läs textversion.

Karl Gerhard

Lyssna på inspelad version nedan:

Läs textversionen

FLUGORNA

Lyssna på inspelad version nedan:

Läs textversion.