Utvandrade

En utställning om att lämna sitt hemland för ett nytt.

Där kan du bland annat få reda på mer om Carl Tollin, som kom att delta i det amerikanska inbördeskriget på nordstaternas sida, och sårades i slaget vid Shiloh 1862. Eller om hur Martina Svensson beskriver det eländiga Småland, med steniga åkrar och kringvandrande tiggare, som hon lämnade som 12-åring tillsammans med sin mamma strax efter att pappan dött.

Genom att ta del av erfarenheter från emigranters berättelser kan vi få en bättre förståelse för hur det kan vara att lämna sitt hemland för ett nytt. Det gäller både erfarenheter från de berättelser vi finner i arkiven om äldre tiders migration och från de som utvandrar i vår tid. Därför presenterar utställningen också tankar från personer som har utvandrat från olika länder och kommit till Sverige.

Till exempel Sajaa, 32 år som lämnade Irak 1990: 

"Vi hamnade i de där områdena som FN hade ordnat för flyktingar från Irak. Varje dag vaknar man och hoppas att man ska få återvända till sitt land, sin familj, sina vänner, sitt språk, sina ägodelar som man har lämnat bakom sig. Vi bodde där sammanlagt ungefär sex år."

Utställningen är skapad av Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg i samarbete med Göteborgs Stadsteater. Landsarkivet ligger på Arkivgatan 9, cirka 250 meter från Götaplatsen. Där har du möjlighet att själv söka efter historisk information, bland annat om alla de som utvandrade till USA.

Var: Göteborgs Stadsteater, entréplan.

När: Från 8 september, öppet från en timme före föreställningsstart på Stora Scen.