ETT LIV MED WALTER BENJAMIN

PARIS - FASCISM FARA
BERLIN - FÖRNIMBAR PLATS

Ulf Peter Hallberg / Mikael van Reis

Onsdag 27 september kl. 19-20.30, Studion. Fri entré.

Med anledning av att det nystartade bokförlaget SPLEEN ger ut Barndom i Berlin kring 1900 i en illustrerad nyutgåva med kommentarer möts författaren Ulf Peter Hallberg och essäisten / kritikern Mikael van Reis i ett personligt samtal om bådas livslånga inspiration från Walter Benjamins tankevärld och dennes ständigt ökade inflytande på kritiskt tänkande och konstnärliga uttryck idag.

”Att historiskt artikulera någonting förgånget är inte detsamma som att inse ’hur det egentligen var’. Det är detsamma som att tillgodogöra sig en minnesbild sådan den blixtlikt aktualiseras i ett ögonblick då det är fara på färde.”

För många författare, filosofer, konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, storstadsromantiker och flanörer är Walter Benjamin den mest innovative tänkaren i början av det 21:a århundradets oöverskådliga stormflod av bilder och informationer. Vad är det för nya möjligheter Benjamins tänkande ger och vilka är de mest banbrytande insikterna? Ulf Peter Hallberg översatte och redigerade den stora trebandsutgåvan av Paris, 1800-talets huvudstad (1990), därefter Barndom i Berlin kring 1900 (1994), Enkelriktad gata (1996) och slutligen nyutgåvan av Passagearbetet (2015). I sina romaner (ex. Flanörens blick, 1993/96, Grand tour, 2005 och Europeiskt skräp, 2009) har Hallberg skapat en aktuell parallellvärld till Benjamins söndersprängda encyklopedi.

Med: Ulf Peter Hallberg och Mikael van Reis

Programansvarig & presentatör: Lizzie Oved Scheja

Programmet arrangeras av Judisk Kultur i Sverige i samarbete med Göteborgs Stadsteater & Spleen.

Ett arrangemang under Bokmässan i Göteborg 2017.

Teaterrummet

Teaterrummet är en samlingsplats för diskussion om teater och scenkonst initierad av Göteborgs Stadsteater.

Läs artiklar

Skuggorna vi bär

En kväll om motstånd utifrån Stig Dagermans dramatik. I samarbete med Högskolan i Gävle. Lördag 30 september kl 19 på Studion. Fri entré!

Läs mer

Litteraturfrukost 30/9

Njut ditt morgonkaffe till spännande samtal med några av Sveriges mest tongivande författare! Samarr: Leopard förlag

Endast förköp!

Bokrelease!

Bokförlaget Korpen släpper Björn Sandmarks senaste bok "Sceningång. Tre år vid Göteborgs Stadsteater" lördag 30 september kl 21 i Göteborgs Stadsteaters foajébar. Välkommen!

Läs mer