Marknadsföring

Annonser, brev, direktreklam, spårvagnsreklam, twitter, trailer, affischer, utbudsträffar, flyers, provpublik, hemsidan, press, facebook...

Listan kan göras lång över alla kanaler som används för att marknadsföra en teaterföreställning. Alla insatser samordnas i en "kampanjplan".

"Kampanjtexten" och "kampanjbilden" skapar en identitet för pjäsen och används i allt kommunikationsmaterial. Dessutom ska varje pjäs få en plats i teaterns sammanlagda marknadsföring - det ska synas att pjäsen spelas just på Backa Teater.

Men viktigast av allt är om publiken är nöjd med vad de sett hos oss och ryktet går att "det här får man inte missa!"