Hierarchy of needs

Vilka behov är universella? Och vilka är relativa?

Hierarchy of needs sker mitt i en brutal och kaotisk samtid präglad av krig och gränser mellan människor. Utifrån en nyskriven text av den unge dramatikerdebutanten Adel Darwish, skapar regissören Mattias Andersson ett musikaliskt, visuellt och koreografiskt scenkonstverk format av stämningar, känslor och konflikter i vårt allas gemensamma ”nu”.

Adel Darwish kom till Sverige från Syrien för tre år sedan. Hans text pendlar mellan verklighet och fantasi i tre olika tidsdimensioner: På en svensk teaterscen samtalar Adel med en svensk skådespelerska om meningen med konsten och livet. Via videolänk kommunicerar han med sina teaterkollegor som fortfarande är kvar i Syrien. Och i en teatersalong betraktar och kommenterar publiken skeendet i föreställningen.

Vad har hänt och vad kommer att hända? Vem är levande, vem är död? Är nuvarande och förfluten tid alltid närvarande i kommande tid? Vilka av en människas behov är egentligen relativa och vilka är universella?

I föreställningen medverkar – förutom Adel Darwish själv – skådespelare från Backa Teaters ensemble, dansare och unga människor med djup erfarenhet av tematiken. Koreografin utarbetas tillsammans med Twisted Feet.

Europeiskt samarbetsprojekt

Hierarchy of needs är Backa Teaters bidrag till det europeiska projektet ”Atlas of Transitions – New geographies for a cross-cultural Europe” som är ett samarbete mellan teatrar och konstnärer i Frankrike, Belgien, Polen, Italien, Grekland och Albanien. Förutom spelperioden på Backa Teater kommer föreställningen att gästspela på några av de andra samarbetspartnernas scener.

Teaterfestival på Backa Teater i maj

Dessutom kan du se några av de andra scenernas föreställningar i samband med en minifestival på Backa Teater i maj. Det blir en intensiv helg med föreläsningar och teater i världsklass. Fullständigt program presenteras längre fram.

Projektet finansieras av EU-programmet Kreativa Europa.

Urpremiär
Åldersgräns
14 år
Syntolkning
12 mars 2019
Pris
80-250 kr

Produktion

Av Adel Darwish Regi Mattias Andersson Koreografi Denny Hultén Illustration Kamilla Andersson

New geographies for a cross-cultural Europe

Atlas of transitions

Läs om projektet