35 Jag och några skådespelare

Blaue Frau och Stefan Åkesson skapar feministisk utopi på internet

35 Jag och några skådespelare är en lekfull, interaktiv föreställning som på fullt allvar vill utforska de psykologiska och etiska dilemman och den politiska potential som finns i den digitala offentligheten, där alla har möjlighet att framställa sitt eget subjekt.

Internet kan liknas vid en teater där vi alla agerar och betraktar varandra. I “35 Jag och några skådespelare” fylls den fysiska teaterlokalen med specialanpassade interaktiva stationer, där publiken får vägledning i hur de kan konstruera och repetera in sin internetpersona och vilka sociala koder som kan användas för att göra internet till en feministisk utopi. Ett flickrum som präglas av systerskap och stöttning. ”35 Jag och några skådespelare” är ett konstnärligt försök att formulera ett alternativ till den sexistiska kultur som nu bl.a blottläggs i vredesvrålet #metoo.

Läs mer om Blaue Frau: www.blauefrau.com

”Om behovet av revolutionär träning” “Som en konsekvens av så kallade ‘privatpersoners’ ökade användning av så kallade ‘sociala media’, är det arbetsgruppens rekommendation att ‘privatpersoner’ erhåller träning i bruket av ‘sociala medier’”.

Ur arbetsgruppens PM
Spelas
15 och 16 september
Längd
120 min
Pris
80-240 kr

Och trots lekfullheten och spexandet är undertonen seriös: en vilja att på riktigt förändra. Krossa patriarkatet.

Sonja Mäkelä Hufvudstadsbladet

Produktion

BIO ”35 jag och några skådespelare” är ett samarbete mellan finlandssvenska Blaue Frau (Sonja Ahlfors & Joanna Wingren), Stefan Åkesson (Poste Restante) och de nordiska skådespelarna: Nina Matthis, Sepideh Khodarahmi, Bergdís Jóhannsdottir, Lidia Bäck och Klara Wenner Tångring. Produktionen turnerar i hela Norden under 2018-2019.

CREDITS Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Stftelsen Tre Smeder, Centret för Konstfrämjande, Helsingfors Kulturcentral, Konstsamfundet mfl