Maskör

Josefin Ekerås

Biografi

Maskör

Josefin Ekerås är Backa Teaters husmaskör och har arbetat med ett flertal både film- och teaterproduktioner.

Josefin arbetar med mask på de flesta av Backa Teaters egna produktioner.

Aktuella produktioner

Skuggorna av Mart

Premiär 24 mars 2018

Fritt efter en pjäs av Stig Dagerman

Tidigare produktioner

Göteborgs Stadsteater
Spelår Föreställning Funktion
2017-2018 Tynneredsprojektet Mask
2017-2018 Som att jag ska bestiga Mount Everest på tio minuter Mask