Maskör

Josefin Ekerås

Biografi

Maskör

Josefin Ekerås är Backa Teaters husmaskör och har arbetat med ett flertal både film- och teaterproduktioner.

Josefin arbetar med mask på de flesta av Backa Teaters egna produktioner.

Tidigare produktioner

Göteborgs Stadsteater
Spelår Föreställning Funktion
2016-2017 5114 dagar Mask
2016-2017 The Misfits Mask
2016-2017 Fursten Mask
2015-2016 A Clockwork orange Mask
2015-2016 Namn: Mask
2014-2015 Apokalypsen Mask