Administrativ personal

I den administrativa avdelningen ingår personal som arbetar med ekonomi, personal, information, kommunikation och publik.

Till vår hjälp har vi Göteborgs Stadsteater, framför allt ekonomiavdelningen, personalavdelningen och ledningsgruppen.

Gå till konstnärlig personal.
Gå till teknisk personal.

Administrativ personal

Anna Hansen

Vikarierande informatör

Erika Isaksson

Informatör, föräldraledig

Hanna Johansson

Marknadsförare och pressansvarig

Jan Schmidt

Producent

Lisa Nowotny

Chefsproducent och administrativ chef

Ulrika Andersson

Publikarbetare och administratör