Styrelse

Förtroendevalda

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB sitter politiker som Göteborgs stad utsett, vilket innebär att de byts ut med jämna mellanrum. Styrelsens uppgift är att hjälpa teatern att bli så bra som möjligt och se till att pengarna används till rätt saker.

ORDINARIE LEDAMÖTER

Hillevi Werring (MP) Ordf
Jenny Broman (V) vice ordf
Ann Catrine Fogelgren (FP) 2:e vice ordf
Lisbeth Boëthius (M)
Kerstin Alnebratt (S)
Annika Steen (M)
Robert Hammarstrand (S)

SUPPLEANTER

Peggy Johansson (S)
Anita Sidén (M) Jimmy Sand (S)

REVISOR

Magnus Fagerstedt
Ernst & Young, Stockholm

LEKMANNAREVISORER

Annbrith Svensson (M)
Carina Henriksson Johansson (S)

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANTER

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Sven Andersson (M)