Ledning

VD, konstnärliga ledare och avdelningschefer

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda bolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm. Se styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

Göteborgs Stadsteater ABs ledning

Nederst från vänster: Mattias Andersson, Ulrika Sonn, Björn Sandmark, Pontus Stenshäll, Lisa Nowotny, Nils-Erik Nilsson, Sven Ove Fransson, Maria Cedmert, Malena Steingrüber, Björn Lengstrand och Göran Henning. Producenterna Håkan Westesson, Tekla Olsson Brookes och Marie Svensson är inte med på bild.

VD Göteborgs Stadsteater AB

Björn Sandmark
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Ann Jansson Ledningsassistent
Telefon 031- 708 70 02 
e-post ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Backa Teater

Mattias Andersson Konstnärlig ledare
Telefon 031- 708 71 51 
e-post mattias.andersson@stadsteatern.goteborg.se

Avdelningschefer

Lisa Nowotny Producent och administrativ chef
Telefon 031-708 71 61
e-post lisa.nowotny@stadsteatern.goteborg.se

Sven Ove Fransson Teknisk chef
Telefon 031-708 71 52 
e-post svenove.fransson@stadsteatern.goteborg.se

Maria Cedmert Ekonomichef (för Göteborgs Stadsteater AB)
Telefon 031-708 70 19
e-post maria.cedmert@stadsteatern.goteborg.se

Malena Steingrüber Personalchef (för Göteborgs Stadsteater AB)
Telefon 031-708 70 13 
e-post malena.steingruber@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknadschef (för Göteborgs Stadsteater AB)
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Göteborgs Stadsteater

Maria Cedmert Ekonomichef (för Göteborgs Stadsteater AB)
Telefon 031-708 70 19
e-post maria.cedmert@stadsteatern.goteborg.se

Göran Henning Föreställningsteknisk chef
Telefon 031-708 70 17 
e-post goran.henning@stadsteatern.goteborg.se

Björn Lengstrand Produktionsteknisk chef
Telefon 031-708 70 07 
e-post bjorn.lengstrand@stadsteatern.goteborg.se

Nils-Erik Nilsson Restaurangchef
Telefon 031-708 70 90 
e-post nils.nilsson@stadsteatern.goteborg.se

Malena Steingrüber Personalchef (för Göteborgs Stadsteater AB)
Telefon 031-708 70 13 
e-post malena.steingruber@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknadschef (för Göteborgs Stadsteater AB)
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Producenter Göteborgs Stadsteater

Marie Svensson Producent
Telefon 031-708 70 15
e-post marie.svensson@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Olsson Brookes Producent
Telefon 031-708 70 16
e-post tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Håkan Westesson Producent
Telefon 031-708 70 34 
e-post hakan.westesson@stadsteatern.goteborg.se