Atlas of Transitions

New geographies for a cross-cultural Europe.

Atlas of transitions är ett treårigt samarbetsprojekt mellan teatrar och konstnärer i Frankrike, Belgien, Polen, Italien, Grekland och Albanien. Förutom spelperioden på Backa Teater kommer föreställningen att gästspela på samarbetspartnernas scener.

Projektet undersöker de samtida förflyttningarna i Europa, migration och identitet genom konstnärliga möten. I Sverige representeras projektet av Backa Teater i samarbete med Twisted Feet och Göteborgs Universitet.

Projektet har tre spår:

Mötesplatser

Under 2018 kommer Backa Teater tillsammans med Twisted Feet att genomföra ett antal workshops för ungdomar i åldern 13-18 år. Syftet är att skapa en arena för interkulturella möten och en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser där kroppens rörelser kommer att vara det gemensamma språket.

Forskning

Knutna till projektet är forskare vid Institutionen för Kulturvetenskaper och Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Forskningen är en del av ett tvärvetenskapligt samarbete med de andra partnerländerna. Syftet är att bättre förstå hur deltagarprocesser inom scenkonst kan skapa interkulturella mötesplatser. Under projektets gång granskar forskarna relationer och samspel mellan olika kroppar, uttrycksformer, institutioner och platser. Arbetet kommer att presenteras under ett större seminarium i Bologna vid projektets slut.

Scenkonst

Våren 2019 har projektets konstnärliga del premiär. En föreställning med professionella dansare och skådespelare tillsammans med ungdomar i regi av Mattias Andersson, Backa Teater och koreografi Denny Hultén, Twisted Feet. Föreställningen kommer att spela på Backa Teater under våren för att sedan gästspela i något/några av projektets partnerländer.

Atlas of Transitions olika delar kommer slutligen att utmynna i en festival, i maj 2019 på Backa Teater, där ni kommer att kunna ta del av scenkonst, workshops, seminarier mm.

Kontakt

Anna Isakson, producent Backa Teater
anna.isakson@stadsteatern.goteborg.se / 031-708 71 48

Karolina Carlsson, samordnare Twisted Feet
karolina@twistedfeet.se / 0739 86 50 96

Erika Isaksson, informatör Backa Teater
erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se

Co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Läs mer om Atlas of Transitions på projektets webbplats.